Stöd oss


 

Hjälp oss att hjälpa de drabbade med sina familjer

Varför sponsra oss: Som långtids sjukriven har man nedsatt ekonomi. Dessutom drabbas man av högre kostnader för mediciner, sjukvård, resor mm. Utan sponsringsmedel blir vi tvungna att baka in omkostnaderna i biljettpriset vilket innebär att en del familjer kommer att ha svårt ekonomiskt att delta i rehabkryssningen.

Ditt bidrag hjälper till att hålla biljettkostnaderna låga och göra det möjligt för våra medlemmar att delta.
Kontakta oss för mer information på via Instagram


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar