onsdag 12 oktober 2016

En film om att leva med bröstcancer
Att leva med bröstcancer är en film skapad av bröstcancerdrabbade medsystrar.

I filmen berättar vi om livet med bröstcancer från det att vi har fått misstankar och besked, under hela cancerresan och vidare. Vi skildrar vår verklighet genom att öppet visa bilder samt dela med oss av våra tankar och känslor.

Filmen är skapad på ett enkelt sätt på amatörnivå, och är anpassad för att även personer med lässvårigheter samt syn- och hörselskadade ska kunna ta del av budskapet.

Med filmen önskar vi att öka medvetenheten om bröstcancer och bidra till att alla skänker pengar till bröstcancerforskning. Forskning behövs för att ta fram bättre mediciner och behandlingar mot bröstcancer. Ditt bidrag behövs!

Undersök dina bröst en gång i månaden. Lär känna dina bröst för att lättare kunna upptäcka knölar eller andra förändringar
Filmen är ca 30 minuter lång.
Innehållsförteckning:
Besked
Operation
Cytostatika/Cellgiftsbehandling
Att tappa håret
Strålbehandling
Lymfödem
Antihormonbehandling
Rekonstruktion
Spriddcancer
Vi minns
Ta hand om dig
Sång: Lev Ditt Liv, följd av bilder